• کمپرسورهای پیستونی

  • کمپرسورهای اسکرو

  • لوازم جانبی کمپرسور ها

مخازن تحت فشار

AirReciver(Tank)

 


TANK
Type
CAPA.
Litr
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
T
mm
T1
mm
K
Inch
H
Inch
W
Inch
IN
Inch
OT
Inch
MN
Inch
Z
mm
RV500 500 1750 1500 600 600 850 200 5 5 1/2 1/2 1/2 1 3/4 NUL 700
RV900 900 1750 1500 600 800 850 200 6 6 1/2 1/2 1/2 1 1 NUL 900
RV1250 1250 2025 2000 600 800 850 200 6 6 1/2 1/2 1/2 1.1/2 1 6 900
RV1680 1680 3025 3000 600 800 1100 200 6 6 1/2 1/2 1/2 1.1/2 1 6 900
RV2000 2000 2250 2000 600 1150 2000 300 8 8 3/4 1/2 1/2 1.1/2 1.1/2 16 1300
RV3000 3000 2800 2500 600 1250 2000 350 8 10 3/4 1/2 1/2 2 1.1/2 16 1400
RV4000 4000 3200 3000 600 1250 2000 350 10 10 3/4 1/2 3/4 2 1.1/2 16 1400
RV5000 5000 3200 3000 600 1450 2000 350 12 12 1 1/2 3/4 2.1/2 2 16 1600

 

مخازنی که توسط بهسان تولید میگردد دارای استاندارد و ویژگیهای زیر میباشد :

1 - طراحي وساخت طبق استاندراد ASME SEC V111-DIV.1
2 - تست راديوگرافي وتست هيدرواستاتيك مخازن همراه با ارائه مدارك فني وگزارشات .
3 - اعمال بالاترين ضريب خوردگي درمحاسبه ضخامت ورق .
4 - استفاده ازمرغوبترين نوع ورق ازجنس SA516 GR70 باارائه مدارك فني وگزارشات .
5 - جوشكاري مخازن با الكترودهاي مخصوص توسط جوشكاري هاي داراي گواهينامه معتبر با ارائه مدرك فني وگزارشات .
6 - ارائه نقشه ، محاسبات ودفترچه مدارك WPS , PQR‌معتبراز شركت لويد آلمان .
7 - بوشن آلات API 2000
8 - گواهينامه ورق مصرفي وگزارش هاي حين كار شامل :

  • VISUAL IN SPECTION REPORT
  • PAINTING TEST REPORT
  • HYDROSTATIC TEST REPORT
  • DIMENSION CONTROL REPORT
  • FITUP CONTROL REPORT

 


لینک به مقالات مرتبطalt